Extintors espuma AFFF 2018-06-19T10:44:16+00:00

Descripció

EXTINTORS ESPUMA AFFF

L’escuma és utilitzada com a agent extintor per al combat dels incendis dels productes combustibles per als que s’utilitza són:
• Líquids combustibles i inflamables.
• Sòlids.
El seu ús més estès és per a líquids combustibles i inflamables, però gràcies a la seva capacitat com a agent extintor s’utilitza cada vegada més per focs de classe A, prova d’això és que cada vegada més es veuen extintors d’escuma AFFF.
En els de la Classe D, NO es pot aplicar ja que en els focs de metalls pot ser perillós.
Tipus d’escuma
L’expansió de l’escuma
Es podria definir com la relació que existeix entre el volum de la mescla i la quantitat de volum d’escuma que es generarà, això ens permet dividir en 4 tipus d’escuma:
• Baixa Expansión. Fins relacions de 20: 1. És a dir, 1 volum de mescla (aigua + escumogen) genera 20 volums d’escuma.
• Mitjana Expansió. Des relacions de 20: 1 fins relacions de 200: 1.
• Alta Expansión. Des relacions 200: 1 fins relacions de 1000: 1.
• Pel·lícula Aquosa.

CARACTERÍSTIQUES

Extintors de terra

MODELS:
Consultar els diferents models.