/Seguridad

La prevenció d’incendis a l’hosteleria

By | 2018-10-19T10:07:56+00:00 octubre 19th, 2018|Seguridad|

La prevenció d'incendis al sector de l'hosteleria és un element fonamental. En un hotel, un bar, un restaurant o un acafeteria hem de tenir una cura especial per evitar situacions de risc per evitar incendis i, a més, disposar dels sistemes d'extincio més adequats. Al 2016 es van produïr 8 incendis al dia a Espanya

Com escollir l’extintor més adequat?

By | 2018-10-08T12:36:39+00:00 setembre 26th, 2018|Seguridad|

Utilitzar l'extintor adequat és essencial per a l'extinció. Assessorar-se i informar-se bé, és la millor opció. Hi ha diferents tipus de sistemes d'extinció i d'extintors. Els experts ho sabem millor que ningú, però probablement aquest informació t'ajudarà a saber com podem afrontar els primers indicis d'un incendi. Per a què un incendi s'inicii o es

Renovació dels sistemes de seguretat del mític pailebot Santa Eulàlia

By | 2018-07-25T10:51:17+00:00 juliol 25th, 2018|Seguridad|

CONTRA INCENDIS BALSAMAR ha estat l'encarregat dels treballs de millora i posada en marxa dels sistemes de seguretat contra incendis del mític vaixell del Museu Marítim de Barcelona, el pailebot Santa Eulàlia. Es tracta d'un veler històric característic de la Mar Mediterrània occidental i representatiu de la navegació de cabotatge. L'any 1919 va ser avarat a Torrevella (Alacant) i el 2011 va

Què és un extintor?

By | 2018-07-18T07:07:54+00:00 juliol 18th, 2018|Prevención, Productos, Seguridad|

Un extintor, extintor de foc o matafoc és un aparell que serveix per apagar focs. Consisteix en un recipient metàl·lic (bombona o cilindre d'acer) que conté un agent extintor d'incendis a pressió, de manera que a l'obrir una vàlvula l'agent surt por una boca (a vegades situada a l'extrem d'una manguera) que cal dirigir a la base del foc. Generalment l'extintor té un dispositiu per evitar una activació accidental, que ha