/, Productos, Seguridad/Què és un extintor?

Un extintorextintor de foc o matafoc és un aparell que serveix per apagar focs.

Consisteix en un recipient metàl·lic (bombona o cilindre d’acer) que conté un agent extintor d’incendis a pressió, de manera que a l’obrir una vàlvula l’agent surt por una boca (a vegades situada a l’extrem d’una manguera) que cal dirigir a la base del foc.

Generalment l’extintor té un dispositiu per evitar una activació accidental, que ha de ser desactivat per posar-lo en funcionament.

De forma més concreta es podria definir un extintor com un aparell autònom, dissenyat com un cilindre, que pot ser desplaçat per una sola persona i que utilitzant un mecanisme d’impulsió sota pressió d’un gas o pressió mecànica, llença un agent extintor cap a la base del foc, per aconseguir extingirlo.

Hi ha molts tamanys i tipus, des dels més petits, que se solen portar als vehicles, fins als grans, que van amb un carro amb rodes. El contingut varia d’1 a 250 Kg. d’agent extintor.

By | 2018-07-18T07:07:54+00:00 juliol 18th, 2018|Prevención, Productos, Seguridad|