//Quins tipus d’extintors hi ha?

Existeixen diferents tipus d’extintors, amb diferents funcionalitats i característiques. Conèixer-los bé i utilitzar-los de la forma més adequada sol ser la millor forma d’extingir un incendi de forma solvent abans que empitjori la situació.

Aquests són els diferents tipus d’extintors que existeixen:

· Aigua pulveritzada: Extintors d’aigua pulveritzada que serveixen per a protegir àrees que tenen risc de foc de classe A (combustibles sòlids) de forma eficient i segura.

· Aigua desmineralitzada: Extintors d’aigua desmineralitzada (3 cops destilada – oxigenada en alguns casos) per a focs de classe C (equips energitzats). També s’utilitzen per a incendis químics o riscos bacteriològics. Les seves aplicacions típiques són: serveis aeris, edificis de departaments, bancs, museus, oficines, hospitals, centres de còmputs, indústries electròniques, centres de telecomunicacions, ecoles, supermercats, etc.

· Aigua i espuma (AFFF): Extintors d’aigua AFFF sota pressió que serveixen per a protegir àrees que tenen risc de foc classe A (combustibles sòlids), classe B (combustibles líquids) i class C (gasos inflamables).

· Diòxid de carboni (CO2): els extintors de diòxid de carboni estan dissenyats per a protegir àrees que contenen riscos d’incendi de classe B (combustibles líquids) i classe C (gasos inflamables).

· Pols químic universal – ABC: Extintors de pols químic sec (fosfat monoamònic al 75% i altres sals pulveritzades) (ABC) s’utilitzen per a combatre focs de classe A (sòlds combustibles), classe B (líquids combustibles) i classe C (focs electrificats).

· Pols químic seco – BC: Els extintors de pols químic estan dissenyats per a protegir àrees que contenen riscos d’incendi de classe B (combustibles líquids) i de classe C (combustibles gasosos).

· Pols  químic – D: Extintors de pols químic sec (per exemple: porpra k), dissenyats per a protegir àrees que contenen risc de foc de classe D (metalls combustibles). Inclou liti, sodi, aleacions de sodi i potasi, magnesi i compostos metàl·lics.

Davant d’aquesta varietat d’extintors el més recomanable és posar-se en mans expertes, com les de CONTRA INCENDIS BALSAMAR.

By | 2018-08-09T12:20:19+00:00 agost 9th, 2018|Prevención|