//Revisió Bies a l’Hospital de Badalona

Treballs de millora dels sistemes de seguretat contra incendis de l’Hospital de Badalona.

Contra Incendis Balsamar ha realitzat els treballs de manteniment i intal·lació per a sistemes de seguretat contra incendis de l’Hospital de Badalona. Aquest cop hem centrat la nostra intervenció a les BIE. Les BIE no són extintors sinó fonts d’abastament d’aigua i la xarxa de tuberies, i són un element imprescindible en aquest tipus d’instal·lacions.

En centre BIE ha de situar-se com a màxim a 1,5 m d’alçada i ha de ser a una distància de 5 m de la sortida. La separació màxima entre 2 BIE és de 50 m , i no pot exedir 25 m de qualsevol punt protegit. Hauran de ser aprovades segons l’indicat a l’Art. 2° del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios i les Normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2. Podran ser de 2 tamanys: BIE 45 mm i BIE 25 mm segons el nivell de risc.

Cada 5 anys la manguera ha de ser sotmesa a una pressió de prova de 15 kg/cm2.

TREBALLS REALITZATS A L’HOSPITAL DE BADALONA

● Desmontatge de la manguera i assaig a lloc adequat.
● Comprovació del correcte funcionament de la boca en les seves diferents posicions i del sistema de tancament.
Check de l’estanqueïtat dels racors i manguera i estat de les juntes.
● Comprovació de la indicació del manòmetre amb un altre de refrència (patró) acoplat al racor de connexió de la manguera.
● La manguera ha estat sotmesa a una pressió de prova de 15kg/cm2

By | 2018-07-13T06:21:47+00:00 juliol 13th, 2018|Prevención|