Extintors automàtics per a benzineres 2018-06-18T19:07:37+00:00

Descripció

EXTINTORS AUTOMÀTICS PER A BENZINERES

L’equip DEXA és un sistema automàtic i manual, que té per objecte detectar un possible incendi en una estació de servei desatesa o sense presència humana, de manera que un cop detectat s’activa un sistema d’extinció, que projecta l’agent extintor, per dos difusors a banda i banda de l’illa de subministrament de combustible.

CARACTERÍSTIQUES

Extintors de terra

MODELS:
Consultar els diferents models.