Extintors automàtics 2018-06-18T19:09:42+00:00

Descripció

EXTINTORS AUTOMÀTICS

Fluid (resistent a l’atapeïment), no tòxic, neutre (No abrasiu, ni corrosiu) i insensible a les condicions exteriors com humitat, temperatuta o gel. A més presenta gran poder de penetració en les flames, i es es pot utilitzar en presència de corrent elèctric.

CARACTERÍSTIQUES

Extintors de terra

MODELS:
Consultar els diferents models.