/2018

Prevenir incendis a la indústria

By | 2018-11-07T10:24:07+00:00 novembre 7th, 2018|Extinción|

PREVENIR INCENDIOS A LA INDÚSTRIA Només al passat 2016 es van registrar 41.600 incendis al sector industrial. I en els mesos d'estiu aquestes incidències augmenten un 80%. Per això a CONTRA INCENDIS BALSAMAR volem potenciar la prevenció d'incendis en aquest sector tan sensible. Proposem una sèrie de recomanacions bàsiques Durant l'estiu hem de tenir especial

La prevenció d’incendis a l’hosteleria

By | 2018-10-19T10:07:56+00:00 octubre 19th, 2018|Seguridad|

La prevenció d'incendis al sector de l'hosteleria és un element fonamental. En un hotel, un bar, un restaurant o un acafeteria hem de tenir una cura especial per evitar situacions de risc per evitar incendis i, a més, disposar dels sistemes d'extincio més adequats. Al 2016 es van produïr 8 incendis al dia a Espanya

Com escollir l’extintor més adequat?

By | 2018-10-08T12:36:39+00:00 setembre 26th, 2018|Seguridad|

Utilitzar l'extintor adequat és essencial per a l'extinció. Assessorar-se i informar-se bé, és la millor opció. Hi ha diferents tipus de sistemes d'extinció i d'extintors. Els experts ho sabem millor que ningú, però probablement aquest informació t'ajudarà a saber com podem afrontar els primers indicis d'un incendi. Per a què un incendi s'inicii o es

Quins tipus d’extintors hi ha?

By | 2018-08-09T12:20:19+00:00 agost 9th, 2018|Prevención|

Existeixen diferents tipus d’extintors, amb diferents funcionalitats i característiques. Conèixer-los bé i utilitzar-los de la forma més adequada sol ser la millor forma d’extingir un incendi de forma solvent abans que empitjori la situació. Aquests són els diferents tipus d’extintors que existeixen: · Aigua pulveritzada: Extintors d’aigua pulveritzada que serveixen per a protegir àrees que

Qui va inventar l’ extintor?

By | 2018-07-26T23:58:54+00:00 juliol 26th, 2018|Extinción|

A CONTRA INCENDIS BALSAMAR instal·lem i mantenim sistemes de detecció i prevenció d'incendis. Entre aquests sistemes, l'extintor és el sistema més conegut. L'extintor va ser inventat per William George Manby, un capità que va pensar en un instrument que ajudés a extingir el foc amb millor efectivitat. Va observar la incapacitat d'un grup de bombers d'Edimburg

Renovació dels sistemes de seguretat del mític pailebot Santa Eulàlia

By | 2018-07-25T10:51:17+00:00 juliol 25th, 2018|Seguridad|

CONTRA INCENDIS BALSAMAR ha estat l'encarregat dels treballs de millora i posada en marxa dels sistemes de seguretat contra incendis del mític vaixell del Museu Marítim de Barcelona, el pailebot Santa Eulàlia. Es tracta d'un veler històric característic de la Mar Mediterrània occidental i representatiu de la navegació de cabotatge. L'any 1919 va ser avarat a Torrevella (Alacant) i el 2011 va

Què és un extintor?

By | 2018-07-18T07:07:54+00:00 juliol 18th, 2018|Prevención, Productos, Seguridad|

Un extintor, extintor de foc o matafoc és un aparell que serveix per apagar focs. Consisteix en un recipient metàl·lic (bombona o cilindre d'acer) que conté un agent extintor d'incendis a pressió, de manera que a l'obrir una vàlvula l'agent surt por una boca (a vegades situada a l'extrem d'una manguera) que cal dirigir a la base del foc. Generalment l'extintor té un dispositiu per evitar una activació accidental, que ha

Revisió Bies a l’Hospital de Badalona

By | 2018-07-13T06:21:47+00:00 juliol 13th, 2018|Prevención|

Treballs de millora dels sistemes de seguretat contra incendis de l'Hospital de Badalona. Contra Incendis Balsamar ha realitzat els treballs de manteniment i intal·lació per a sistemes de seguretat contra incendis de l'Hospital de Badalona. Aquest cop hem centrat la nostra intervenció a les BIE. Les BIE no són extintors sinó fonts d'abastament d'aigua i la

Extinció d’incendis per cuina

By | 2018-06-05T10:41:00+00:00 juny 5th, 2018|Extinción, Prevención, Productos|

Balsamar utilitza un sistema d'extinció automàtica d'incendis per a cuines industrials, dissenyat per a la protecció de conductes, campanes, filtres i altres elements on un foc pot ser extingit mitjançant l'ús de l'agent extintor. L'extintor que s'utilitza és un agent humectant basat en sals de potassi, amb baix pH, especialment recomenat per l'extinció de